Đối với các chuỗi Phong VũFPT Shop, Thế Giới Di Động, CellphoneS - HCM, CellphoneS - Hà Nội, Thiên Hòa, Nguyễn Kim, Media Mart, VHC, Viettel các bạn có thể tham khảo trang web của từng hệ thống để kiểm tra hàng sẵn có và tìm thêm danh sách cửa hàng.